Lõimekera

Erimärkus teksti matemaatilise osa juurde

Matemaatikaga enam kokku puutunud inimesed saavad kahtlemata aru, et Alfi selgitus ilmade (lõimede) arvu ja läheduse kohta on pehmelt öeldes kallutatud. Võib-olla piisakski sellest hoiatusest ja lühidast kinnitusest, et ma ikka võtsin vaevaks n-mõõtmelise ruumi geomeetriat uurida. Võiks ehk lisada sedagi, et minu väljapakutud arvutusmetoodika on ülimalt lihtsustatud ja kehtib sellisel kujul ehk ainult väga spetsiifiliste omadustega mitte-eukleidilises ruumis ja minu õnneks pole selliseid ruume vist keegi sellisest seisukohast uurinud...

Lõimekera

See maailm seisab oma olemuselt vast kõige lähemal sellele, mida tihti fantasy-ga seostatakse – et kangelane on meie keskelt ja tema seiklused on hoomatavas mõõtkavas.

Lõimekera maailm

Heleroheline vesi loksus kaldamuuli all, täis sigaretikonisid ja kalu, just nii veider kombinatsioon. Sadam, täpsemalt kunagine sadam, mille kaldapealne nüüd restorane tihedalt täis oli, tähendas sellist inimhulka, et teatud reostus oli paratamatu, kuid kuna mingit suuremat saasta seal lähikonnas vette ei sattunud, suutis meri end üldiselt mitte häirida lasta.