Minu lood (lugemiseks)

Siia lehele on kogutud enam-vähem kõik minu kirjutatud ja kuidagimoodi ilukirjanduse mõiste alla mahtuvad tekstid

Puuduvad vaid mõned uuemad ja võib olla, et olen mõne lihtviisiliselt unustanud. Kindlasti hoiatan, et see nimekiri ei lähe kokku ei ilmunud raamatute ega bibliograafiaga – siin on lugude täistekstid elektroonilisel kujul.

Olen need mahu järgi kolmeks jaganud, kasutades anglo-ameerika maailmas levinud skaalat – romaan üle 40 000 sõna, lühiromaan 17500–40 000 sõna ja jutustus alla selle (ma ei näe erilist mõtet jutustuste ja lühijuttude eraldamisel; a-a skaala järgi oleks lühijutt alla 7500 sõna).

Addendumid, ehk lisad on tekstid, millel üldiselt ei ole iseseisvat väärtust. Siia alla kuuluvad kõik ees- ja järelsõna, aga ka igasugused täiendavad ja selgitavad tekstid.

Jutukillud on lühikesed, enamasti mingil kindal põhjusel kirjutatud tekstid. St tegemist pole n-ö korralikult kirjutatud jutuga, vaid millegagi, mis sündinud teinekord juhuslikult, millegi illustreerimiseks vmt. Siia alla sobivad suurepäraselt näiteks Estconi võistukirjutamisel 20 minutiga sündinud lood.